ANNUAL SHAREHODER'S MEETING

April 21, 2022

Enter here
  • 03 Origins
  • 13 Commercial Office
  • +130 Destination Countries
  • *1 JV 50% Viña Concha y Toro · 50% Charton Hobbs.
  • *2 JV 51% Viña Concha y Toro · 49% Digrans S.A.
  • *3 JV 41% Viña Concha y Toro · 41% Mercian Co. − 18% Mitsubishi Co.